پروژه های در زمینه صنعتی و معدنی
 • پروژه سنگ آهن چادرملو در بهاباد یزد (1372)
 • پروژه های مجتمع فولاد مبارکه (1384-1376)
 • پروژه طرح فرآوری چغارت (1379)
 • پروژه فولاد اسفراین (1379)
 • پروژه فولاد شادگان (1387)
 • پروژه ماهان زرندیه (1390)
 • پروژه طرح توسعه سبا واقع در جنوب ذوب آهن اصفهان (1390)
 • پروژه فولاد زرند کرمان (1392-1391)
 • پروژه فولاد پرشین تاکستان (1391)
 • پروژه فولاد کویر دامغان (1391)
 • پروژه گندله سازی بوتیای کرمان (1392)
 • پروژه گندله سازی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق (1393)