پروژه های در زمینه سدسازی
 • پروژه سد تنگ شاه قاسم واقع در استان کهکیلویه و بویراحمد (1373)
 • پروژه سد خیرآباد نیکشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان (1380)
 • پروژه سد دهارن واقع در استان هرمزگان (1382)
 • پروژه سد خاکی باطله واقع در استان آذربایجان غربی (1382)
 • پروژه سد مخزنی قدرونی واقع در استان کرمان (1382)
 • پروژه سد چلوگهره واقع در استان هرمزگان (1382)
 • پروژه سد سیکان واقع در استان ایلام (1382)
 • پروژه سد مخزنی حشیان واقع در استان مرکزی (1384)
 • پروژه سد ورزقان میانه واقع در استان آذربایجان شرقی (1385)
 • پروژه سد مخزنی بیجار واقع در استان گیلان (1386)
 • پروژه سد تنگ شبیخون واقع در استان لرستان (1387)
 • پروژه سد گلورد نکا واقع در استان مازندران (1388)