مهندسين مشاور ايران خاك

”مهندسين مشاور ايران خاك“ فعاليت خود را در زمينة ژئوتكنيك و مهندسي خاك و پي از سال ۱۳۵۴ تحت نام شركت ”ژاميكو“ آغاز نموده است. سپس در سال ۱۳۶۰ تغيير نام داده و تحت عنوان ”مهندسين مشاور ايران خاك“ به شماره ثبت 43827 ـ تهران به كار خود ادامه داده است .
فعاليت عمده اين مهندسين مشاور انجام بررسي هاي ژئوتكنيكي ( حفاري خشكي و دريايي ، انجام آزمايشهاي صحرايي و آزمايشگاهي و خدمات مهندسي ) با داشتن رتبه هاي 1 ، 2 و 3 در رشتة ژئوتكنيك از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، مي‌باشد. همچنين اين مهندسين مشاور داراي صلاحيت در رشته هاي معماري و مقاوم سازي ساختمان نيز مي‌باشد.
”مهندسين مشاور ايران خاك“ اولين شركت ايراني است كه در سال ۱۳۵۶ اقدام به انجام حفاري در بستر دريا نموده است.
اين مهندسين مشاور با بيش از ۱۵۰ پرسنل عهده دار انجام خدمات مهندسي ژئوتكنيك پروژه هاي نفت و گاز ، سد ها ، پل ها ، مسير خطوط لوله ، نيروگاهها ، پالايشگاهها و اسكله ها مي‌باشد. همچنين با استقرار بيش از ۴۰ آزمايشگاه محلی در نقاط مختلف كشور به كنترل كيفيت مصالح ( خاك ، بتن و آسفالت ) براساس استانداردهاي جهانی A.S.T.M و B.S می پردازد.

خلاصه ای از سوابق تحصيلی مديران

آقای سید محمد بصیر دارای مدرك دكترا از دانشكده آخن (آلمان) در رشتة خاك و پی و مقاومت مصالح ، رئيس هيئت مديره
آقای رامک بصير دارای مدرك مهندسی عمران - عمران از دانشگاه آزاد اراک ، مدير عامل