پروژه های در زمینه خطوط انتقال نفت و گاز
 • پروژه خط لوله انتقال گاز کنگاور به اسدآباد (1372)
 • پروژه خط لوله انتقال گاز تبریز - میاندوآب (1373)
 • پروژه خط لوله انتقال نفت کرمانشاه - سنندج (1374
 • پروژه خط لوله انتقال گاز عسلویه به پالایشگاه ولیعصر (1375)
 • پروژه خط لوله انتقال دریایی طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی سایت 4 (1375)
 • پروژه خط لوله انتقال گاز تبریز – مراغه – میاندوآب (1384)
 • پروژه خط لوله انتقال گاز آغاجاری (1385)
 • پروژه خط لوله انتقال نفت ماهشهر – آبادان (1385)
 • پروژه خط لوله انتقال نفت آبادان – اهواز (1385)
 • پروژه خط لوله انتقال نفت نفت شهر – سرپل ذهاب (1385)
 • پروژه خط لوله انتقال گاز بناب – ملکان (1385)
 • پروژه خط لوله انتقال نفت چشمه خوش – ایلام (1385)
 • پروژه خط لوله انتقال نفت میدان نفتی آزادگان (1385)
 • پروژه خط لوله انتقال گاز تبریز – ارومیه – سلماس (1387)
 • پروژه خط لوله انتقال گاز شوریجه D (1389)
 • پروژه خط لوله انتقال گاز گچساران (1389)
 • پروژه خط لوله انتقال نفت رفسنجان – بیرجند – مشهد (1389)
 • پروژه خط لوله انتقال نفت تنگ فنی – شازند (1390)
 • پروژه خط لوله انتقال گاز ایرانشهر – مرز پاکستان (1391)
 • پروژه خط لوله انتقال گاز C++ در عسلویه (1395)