پروژه های در زمینه بنادر و اسکله سازی
 • پروژه بندر چوئیبده (1372)
 • پروژه بندر خرمشهر (1372)
 • پروژه طرح ترمیم، تکمیل و توسعه بندر انزلی (1372)
 • پروژه بندر صیادی تنگ (1376-1374)
 • پروژه بندر چندمنظوره ترکمن (1374)
 • پروژه بندر صیادی بستانه (1375)
 • پروژه بندر چندمنظوره بابلسر (1378)
 • پروژه جتی های بندر گناوه (1378)
 • پروژه بندر صیادی رودسر (1379)
 • پروژه طرح توسعه بندر نوشهر (1379)
 • پروژه بندر امیرآباد (1379)
 • پروژه بندر صیادی گالک (1380)
 • پروژه حوضچه ایران بندر واقع در کنارک (1382)
 • پروژه اسکله شهید کلانتری چابهار (1382)
 • پروژه بندر صیادی گوکسر سیستان و بلوچستان (1382)
 • پروژه اسکله پایانه کوثر بوشهر (1383)
 • پروژه اسکله لنچ های بوشهر (1383)
 • پروژه اسکله فرآوری ماهی قشم (1383)
 • پروژه اسکله پرهام بوشهر (1383
 • پروژه اسکله دومنظوره لاوان (1384)
 • پروژه ساماندهی بندر دیر (1384)
 • پروژه طرح توسعه اسکله نکا (1384)
 • پروژه بازسازی اسکله بوالخیر بوشهر (1384)
 • پروژه احداث بندر چند منظوره خواجه نفس (1385)
 • پروژه بندر جاسک (1385)
 • پروژه پایانه مسافربری لافت (1387)
 • پروژه پایانه مسافربری شهید حقانی هرمزگان (1387)
 • پروژه پایانه مسافربری پهل هرمزگان (1387)
 • پروژه پایانه مسافربری فارور هرمزگان(1387)
 • پروژه بندر مسافربری شهید ذاکری هرمزگان (1387)
 • پروژه اسکله خورابوالخضیر (1388)
 • پروژه طرح اسکله منطقه دوم دریایی پایگاه ولایت در جاسک (1388)
 • پروژه اسکله دریایی LNG پارس شمالی (1389)
 • پروژه بندر کیاشهر (1391)
 • پروژه بندر چمخاله (1391)
 • پروژه اسکله تفریحی چلک نوشهر (1393)